Welkom bij Rechtswinkel Boxmeer

FYSIEKE SPREEKUREN HERVAT VANAF MAANDAG 12 APRIL AANSTAANDE

………………………………………………………………….

Beste cliënten van Rechtswinkel Boxmeer,

Zoals iedereen heeft meegekregen in het nieuws de afgelopen tijd, heerst in Nederland het coronavirus, COVID-19. Een aantal maanden geleden hebben wij naar de aanwijzingen van de overheid besloten om geen fysieke spreekuren te laten plaatsvinden op de locatie in Boxmeer. Vanaf maandag 12 april aanstaande zullen weer wekelijks fysieke spreekuren plaatsvinden in de Weijer te Boxmeer. Deze spreekuren vinden plaats op maandagavond 19:00-20:00.

Wij willen u verzoeken om – indien u bij ons langskomt voor advies – de aanwijzingen van het RIVM in acht te nemen. Zo willen wij u vragen ten alle tijden anderhalve meter afstand te houden van de spreekuurdraaiers en van andere cliënten die voor advies langskomen. Daarnaast verzoeken wij u om u handen te desinfecteren bij binnenkomst in de spreekuurkamer. Er zal hier desinfecterende handgel klaarstaan voor u. Ook is het dragen van een mondkapje op het spreekuur verplicht. 

Mocht u het niet fijn vinden om langs te komen bij het fysieke spreekuur voor advies, willen wij u toch de gelegenheid geven advies in te winnen bij ons. Het is mogelijk om vragen in te sturen naar advies@rechtswinkelboxmeer.nl. Deze zullen vervolgens voor zover mogelijk normaal uitgewerkt en beantwoord worden. Zorg ervoor dat wanneer u een vraag instuurt, u deze zo duidelijk mogelijk formuleert én dat u alle essentiële documenten meestuurt (denk hierbij aan arbeidscontracten of loonstrookjes etc.). Daarnaast vragen we u om bij de mail ook uw woonplaats en telefoonnummer toe te voegen. Wanneer u ons gegevens mailt gaan wij er vanuit dat wij deze gegevens mogen verwerken (AVG).

Wij hopen op uw medewerking en zien u graag weer terug op de spreekuren!

Met vriendelijke groet,

Het team van Rechtswinkel BoxmeerSpreekuren

Tijdens onze spreekuren kunt u gewoon binnenlopen, een afspraak is dus niet nodig.
Wij verzoeken u vooraf een kopie mee te nemen van alle documenten die u relevant acht. Denk hierbij aan correspondentie, (arbeids)overeenkomsten, garantiebewijzen etc.

Wij kunnen u helpen bij
 • Arbeidsrecht
 • Belastingrecht
 • Bestuursrecht
 • Burenrecht
 • Erfrecht
 • Huurrecht
 • Personen- en Familierecht
 • Sociaal Zekerheidsrecht
 • Strafrecht
 • Studiefinanciering
 • Verzekeringsrecht
 • Vreemdelingenrecht
 • Verkeersovertredingen
Wij kunnen u niet helpen bij
 • Alimentatieberekeningen
 • Belastingaangiften
 • Verweerschriften en/of procederen
 • Lopende echtscheidingen (hierbij kunnen wij u alleen voorzien van algemene informatie)

Over ons

Rechtswinkel Boxmeer is in de jaren tachtig opgericht als onderdeel van Rechtswinkel Cuijk om zo een groter gebied te kunnen voorzien van sociaal-juridische dienstverlening. Omdat beide vestigingen autonoom van elkaar opereerden is besloten beide rechtswinkels te splitsen. In 2014 is dan ook officieel Stichting Rechtswinkel Boxmeer ontstaan zodat de juridische praktijk aansluiting vindt bij de feitelijke constructie.
Donaties

Donaties

Rechtswinkel Boxmeer is voor haar bestaan volledig afhankelijk van sponsoring en giften. Al onze medewerkers zetten zich volledig belangeloos en onbezoldigd in om de belangen voor onze cliënten te behartigen. Bent u goed geholpen of draagt u de rechtswinkel een warm hart toe? Steun Rechtswinkel Boxmeer om ons werk mogelijk te blijven maken! Maak uw donatie over op rekeningnummer NL85INGB0003328694 t.n.v. Stichting Rechtswinkel Boxmeer. Iedere bijdrage, klein of groot, is van harte welkom!  
Rozon

Rozon

Rozon is het overkoepelend orgaan van rechtswinkels in de regio Zuid- Oost Nederland. Een vereniging in bloei die opkomt voor belangen van rechtswinkels en de schakel vormt tussen rechtswinkels onderling en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In de afgelopen decennia is het werk van rechtswinkels een onmisbare voorziening geworden in de maatschappij. Rozon steunt rechtswinkels in deze ontwikkeling door de mogelijkheid van kennisverbreding voor medewerkers te bieden. Dit doet zij o.a. door het organiseren van cursussen omtrent allerlei rechtsgebieden. De missie van Rozon is dan ook het verbeteren van kwaliteit van rechtswinkels, zorg dragen voor onderlinge binding en het vergroten van bekendheid van rechtswinkelwerk. Het Rozon is in 1999 opgericht als reactie op een rapport van een door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ingestelde commissie, die heeft onderzocht op welke manier de faculteit een bijdrage zou kunnen leveren aan het werk van rechtswinkels. Op 15 juni 2000 zijn de statuten opgesteld en werd de vereniging Rechtswinkel Overleg Zuid Oost Nederland een feit. Op dit moment zijn er 17 rechtswinkels aangesloten. Het Rozon is in haar tweede jaar begonnen met het organiseren van lezingen voor de medewerkers van de rechtswinkels. In dat jaar heeft het Rozon ook definitief de beschikking gekregen over een eigen kamer in het Studeon, waar medewerkers van de rechtswinkels de mogelijkheid hebben aan zaken te werken. Ook kreeg het de beschikking over een kast in de bibliotheek van de faculteit. Iedere student kan deze boeken in de bibliotheek inzien, en medewerkers van rechtswinkels kunnen deze op verzoek enige tijd meenemen naar de Rozon-kamer om zo hun rechtswinkelzaken uit te zoeken. Verder heeft het Rozon zich in de volgende jaren in het bijzonder gericht op het behartigen van de belangen van de aangesloten rechtswinkels. Dit heeft zich vooral geuit in de aandacht voor het vergroten van bekendheid van rechtswinkelwerk. Daarnaast is het Rozon eveneens bezig geweest met het verbeteren van de contacten met de rechtswinkels.

Onze partners

Contact

Inloopspreekuren elke maandag van 19:00 tot 20:00

Stichting Rechtswinkel Boxmeer

De Weijer
Raetsingel 1
5831 KC Boxmeer

Bedrijfsgegevens

E: info@rechtswinkelboxmeer.nl
KvK-nr.: 61112488